Besök av Seven Seas Explorer

2018-08-15 Torrsättnings tider

I år kommer torrsättning ske, 28/9,5/10,6/10,12/10,13/10. Tidsbokning i klubbstugan 10/9, och boking på webben från 13/10. Torrsättning för båtar över 6 ton är endast 13/10. Se också i kalender.