2021-03-17 Sjösättningsdagar

Årets sjösättningsdagar är 23/4, 7,8,21,22/5, see kalender. Sjösättning kommer som vanligt att ske kvarters-vis enligt senare anslaget schema på anslagstavla på planen.

2021-03-03 Arbetsdagar

Årets arbetsdagar kommer vara 17 och 18 April, start 9:00 vid klubbstugan.