2023-03-17 Sjösättningsdagar

Under kalender finns dagarna för sjösättning 2023, start 0715 alla dagar. Extra avgift, 100kr, för sjösättning på helgdag. Sjösättnings ordning anslås vid kubbstugan några dagar innan.

2023-02-04 Årsmötes protokoll

Under dokument finns protokoll från årsmötet