2018-05-16 Nyckelbyte

På grund av nyckelsystembyte så måste alla byta sina nycklar, det nya system kommer börja gälla 30/5. Möjlighet till byte av nyckel finns under sjösättningsdagen (18/5), ovriga tider se kalender.