Lateralmärke

2020-05-22 Sjösättningsdag flyttad

Sjösättningsdag Lör 23 är , pga sjukdom, flyttad till Sön 24, start kl 7:15

2020-03-23 Sjösättningsdagar 2020

Sjösättningsdagar blir, 24/4, 8/5, 22/5, 23/5, see kalender