2019

Mars
5 (Tis)Avrostning, Kustbevakningens båt Amfitrite, kl: 18.00, anmälan till Stig Håkansson 0709-440004, max 30 pers.
April
13 (Lör)Arbetsdag kl 09.00, avsluta med korv grillning
14 (Sön)Arbetsdag kl 09.00, avsluta med korv grillning
26 (Fre)Sjösättnig, start 07:15, båtar över 6 ton sjösätts sist
Maj
10 (Fre)Sjösättnig, start 07:15, endast båtar under 6 ton
11 (Lör)Sjösättnig, start 07:15, endast båtar under 6 ton
24 (Fre)Sjösättnig, start 07:15, båtar över 6 ton sjösätts sist
25 (Lör)Sjösättnig, start 07:15, endast båtar under 6 ton
18 (Lör)Hamnens dag i Hällevik, kl 11-15