Medlemsavgift

(1 Oktober till 30 September)
200 kr / år för enskild medlem
250 kr/ år för familjemedlemskap
Nyckel köp 150:- erläggs kontant till nyckelansvarig

Torrläggning

Avgift vintern 2022-23 ( avgiften beslutas inför varje ny torrsättningsperiod)
Båtens längd * bredd * 60 kr, samma avgift gäller oavsätt om man tar upp med gemensam kran eller man tar upp på egen hand

Exempel:
Becker 27 (8.12 m * 2.78 m) lyfter upp med gemensam kran: 8.12 * 2.78 * 60 = 1355 kr. Torrsättning/Sjösättning lördag eller helgdag erläggs 100 kr kontant vid torr-/sjösättning.

Bryggplatser

Avgiften (2022) för bryggplats är beroende på bomlängd och bredd mellan bommar.

Bomlängd (m)Bryggmeter avgift (kr/m)
4350
6400
8450
10450

Exempel:
4 m bommar med 2.6 m brygglängd 2,6*350=910kr
6 m bommar med 3.0 m brygglängd 3.0*400=1200kr
Sedan görs ett avdrag på platser vid Lindesnäsbryggan på 200kr pga lägre service nivå.