Bryggbevakning

Bevakning av båtar genomförs tillsammans av alla klubb medlemmar, om det är något problem med någon båt så kontakta sekreterare (eller ordförande) som tar kontakt med berörd båtägare, eller direkt till polisen.

Webbkameror

Logga in för att see klubbens webbkameror.